--> Skip to main content

Pengertian Wudhu Disertai Tata Cara Wudhu Beserta Gambar Nya

Sebelum masuk ke pembahasan tata cara wudhu dengan disertai gambar, penulis ingin mengajak simbah untuk memahami terlebih dahulu pemahaman mendasar tentang apa itu wudhu, fardu,sunnah wudhu , sarat sah dan hal hal yang membatalkan wudhu.

pengertian wudhu
sumber gambar : tongkronganislam,com

Hal ini penting sebab, seseorang bisa dikatakan sempurna wudhu nya jika telah memahami serta menerapkan hal hal diatas tersebut.

Seperti yang sudah saya singgung pada artikel sebelum nya ' Pengertian Thaharah : macam macam,Cara dan Dalil Thaharah Lengkap'  , wudhu termasuk kedalam thaharah hukmi.
Yaitu suatu tindakan bertujuan untuk menghilang kan hadats sebelum dilaksanakan nya shalat.

Jadi, akan sangat sayang sholat kita tidak sah kalau cuma gara gara wudhu nya tidak benar.

1. Pengertian Wudhu

Menurut lughoh ( bahasa ) wudhu berarti bersih dan indah, sedangkan menurut istilah berarti sebuah tindakan yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari hadats kecil sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

Seseorang yang hendak mengerjakan shalat diharuskan untuk ber wudhu terlebih dahulu , karena wudhu merupakan salah satu sarat sah nya sholat.
Ketentuan ini bisa kita lihat dalam QS. Al Maidah ayat 6 :


yaa ayyuhaa alladziina aamanuu idzaa qumtum ilaa alshshalaati faighsiluu wujuuhakum wa-aydiyakum ilaa almaraafiqi waimsahuu biruuusikum wa-arjulakum ilaa alka’bayni wa-in kuntum junuban faiththhahharuu wa-in kuntum mardaa aw ‘alaa safarin aw jaa-a ahadun minkum mina alghaa-ithi aw laamastumu alnnisaa-a falam tajiduu maa-an fatayammamuu sha’iidan thayyiban faimsahuu biwujuuhikum wa-aydiikum minhu maa yuriidu allaahu liyaj’ala ‘alaykum min harajin walaakin yuriidu liyuthahhirakum waliyutimma ni’matahu ‘alaykum la’allakum tasykuruuna.

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

3. Rukun wudhu ada 6 perkara
 1. Niat
 2. Membasuh muka
 3. Membasuh tangan sampai sikut
 4. Membasuh rambut
 5. Membasuh kaki sampai mata kaki
 6. Tartib

4. Sunnah Wudhu ada 10 perkara 
 1. Membaca bismillah
 2. Membasuh telapak tangan
 3. Berkumur
 4. Membersihkan hidung
 5. Membasuh rambut
 6. Membasuh Telinga
 7. Membasuh janggut
 8. Membersihkan sela sela jari tangan dan kaki
 9. Mendahulukan yang kanan
 10. Membasuh nya sebanyak 3x

5. Sarat sah wudhu ada 10 perkara
 1. Islam
 2. Berakal
 3. Suci dari hadats
 4. Rata waktu membasuh nya  dan tidak ada yang menghalangi
 5. Jangan sampai ada anggota wudhu yang berubah  atau air nya yang tercampur minyak
 6. Mengerti dan memahami fardhu wudhu
 7. Yang fardhu di fhardukan yang sunah di sunnah kan
 8. Kesucian air nya terjamin
 9. Sudah akhil baligh
 10. Memperhatikan apa yang menjadi wajib dan sunnah nya

6. Yang membatalkan Wudhu ada 6 perkara 
 1. Ada yang keluar dari qubul dan dubur
 2. Tidur
 3. Hilang akal
 4. Bersentuhan dari kulit laki laki dengan perempuan
 5. Memegang kemaluan
 6. Memegang dhubur


7. Tata cara wudhu beserta gambar nya

Hal pertama dan paling penting simbah pahami sebelum ber wudhu, pastikan dulu air nya ada yo mbah, kalau air nya dipastikan ada dan bersih, langkah kedua coba mbah ingat ingat semalam mimpi apa ? kalau mimpi basah , ya mbah kudu bersuci dulu..

Berikut 8 tata cara wudhu beserta gambar nya supaya lebih mudah dipahami :

- Membaca bismillah sambil mencuci kedua belah tangan sebanyak tiga kali, dengan gerakan menyeka jari jari tangan dimulai dari tangan kanan.
Lalu membaca doa :
“Allhamdulillahilaziy ja’alal ma’a tohuro.”- Berkumur kumur membersihkan gigi dari sisa sisa makanan. lalu membaca doa ini : “Allahumma aini alay dzikrika wasukrika wahusni ibadatika.”


- Membasuh hidung sebanyak 3 kali sampai dirasa kotoran nya hilang. Lalu membaca doa ini : “Allahuma arihniy roihata janat.”


- Membasuh muka , mulai dari posisi rambut kepala sampai dagu dari posisi telinga kanan ke kiri. Lalu membaca :
"Nawaitul Wudluu a Liraf'il Hadastil Ashghari Fardlan Lillahita'ala"


- Membasuh kedua belah tangan dari ujung jari sampai siku . Saat membasuh tangan kanan baca doa ini :
“Allahumma a’tini kitabiy biyamiyni wahasibni hisaban yasiyron.”
Sedangkan saat membasuh tangan kiri , baca doa ini :
“Allahumma latu’tini kitabi minyasariy wala minwaro’i tohriy.”


- Membasuh kepala, dimulai dari ubun ubun sampai ke semua bagian kepala. Sambil membaca doa ini : “Allahumma harom sa’riy wabasariy a’la nnari.”


- Membasuh kedua belah telinga, mulai lah basuh telinga bagian kanan terlebih dahulu. Yang harus simbah basuh adalah telinga bagian luar dan juga dalam ( daun telinga ) . lalu baca doa ini :
“Allahummajalni minaladziyna yastami’uwnal qowla fayatabi’uwna ahnashu.”


- Basuh kedua kaki kanan dan kiri : posisi yang wajib di basuh adalah pada bagian mata kaki sampai ke ujung jari kaki. Usahakan untuk menggosok gosok telapak kaki supaya bersih.
Saat kaki kanan yang di basuh, baca doa ini :
“Allahumma tabbatqodamiy a’lasoroti yawmatazilu fiyhil laqdami.”

Saat membasuh kaki kiri :
“Allahuma iniyantujila qodamia’la sirotifinari yawmatijilu akdami munafikiyn wamusyrikiyni.”

Untuk panduan doa nya, baca disini : Doa sebelum dan sesudah wudhu lengkap arab dan latin nya.

Demikianlah artikel kami tentang pengertian wudhu, disertai tata cara wudhu beserta gambar nya yang dapat bisa kami share....
Semoga bermanfaat.
SALAM ........
Loading...
Loading...
Loading...
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar