--> Skip to main content

Doa Qunut Pendek : Bacaan Arab dan Latin Serta Dalil Dan Hukum Nya

Artikel ini berisi informasi tentang Doa qunut pendek ( sholat subuh ), arti doa qunut,dalil / hukum  doa qunut, doa qunut latin dan manfaat serta faedah doa qunut.


doa qunut

Doa qunut pendek


Doa qunut sholat subuh -  Menurut Lughah ( bahasa ) qunut bermakna doa, yaitu lafadz tertentu yang dibaca setelah i'tidal pada rakaat terakhir sholat subuh.

Sedangkan dalam istilah qunut bermakna doa mengharapkan pertolongan Allah untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kesusahan atau bencana .


Secara umum doa qunut terbagi menjadi 2  Pertama , doa qunut nazillah yaitu doa yang dipanjatkan untuk meminta perlindungan dari bala,bencana,musibah,kekejaman atau ancaman dari orang jahat kepada Allah SWT.


Kedua, doa qunut pendek yaitu doa yang dibaca saat sholat subuh dan witir. Nah mbah, doa qunut pendek ini lah yang akan admin share pada artikel kali ini.

baca juga :
Panduan lengkap sholat rawatib
Tata cara sholat istisqa lengkap

Apa hukum doa qunut ?

Seperti yang kita ketahui bahwa tata cara,bacaan maupun urutan urutan dalam 5 sholat fardhu tidak boleh dirubah atau ditambah tambah, karena itu sudah baku hukum nya.

Namun, ada satu bacaan dalam sholat subuh yang tidak ada dalam rukun sholat itu dianjurkan ( disunnah kan ) oleh kanjeng nabi Muhammad SAW . Bacaan itu adalah doa qunut.

Untuk masalah hukum , karena mayoritas muslim indonesia menganut mazhab safi'i ( ahlu sunnah ) maka admin simbahgugel yang ganteng ini mengambil dasaran hukum dari pendapat para ulama ulama mazhab safi'i.

Hukum doa qunut menurut imam Nawawi dan imam Ghazali :
Membaca doa qunut setelah sholat subuh hukum nya sunnah muakkad dan termasuk kedalam sunnah ab adl.

Hal ini didasari oleh dalil dalil dari hadits nabi ini :


artinya :
"Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW melakukan doa qunut selama sebulan mendoakan  untuk mereka, kemudian meninggalkannya. Sedangkan pada waktu shubuh, beliau tetap melakukan doa qunut hingga meninggal dunia." (HR. Al-Baihaqi)''

Lalu apa hukum nya jika kita lupa membaca doa qunut ? , Mayoritas ulama ahlu sunnah sepakat bahwa jika seseorang lupa membaca doa qunut disunnah kan untuk melakukan sujud syahwi.


Bacaan doa qunut ,arab dan latin beserta artinya
sumber gambar : wisatanabawi.com

“Allaahummah Dinaa Fiiman Hadaiyt, Wa ‘aafinaa Fiiman ‘Aafaiyt, Wa Tawallanaa Fiiman Tawallaiyt, Wa Baariklanaa Fiimaa a’toiyt, Wa qinaa Syarromaa Qodloiyt, Fainnaka Taqdlii walaa yuqdloo ‘alaiyk, Wa innahu laa yadzillu maw waalayt, Walaa ya’izzuman ‘aadaiyt, Tabaarokta robbanaa wata’aalaiyt, Falakal hamdu ‘alaa maa qodloiyt, wa astaghfiruka wa atuubu ilaiyk, wa shallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadinnabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihi wasahbihi wasallam.”

Artinya :
Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.


Apa manfaat dan keutamaan doa qunut ?Selain untuk memohon kebaikan dan pertolongan dari marabahaya, doa qunut juga memiliki banyak faedah dan keutamaan yang luar biasa.

Faedah doa qunut :

  1. Dengan membaca nya dapat membuat kita mendapat perlindungan dari Allah SWT : Perlindungan ini bisa berupa dijauhkan dari marabahaya, diselamatkan dari ancaman orang orang jahat maupun perlindungan dari siksaan akhirat.
  2. Mampu menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit.
  3. Mendatangkan rizki yang berkah.
Loading...
Loading...
Loading...
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar